HALDUSKODA OÜ
teie teenistuses, alates 2019
Eritööd hõlmavad tavaliselt ülesandeid, mis ei kuulu tavaliste ehitus- või hooldustööde hulka ja mis nõuavad erilist tähelepanu detailidele.Neid teenuseid pakume sageli korteriühistutele ja ettevõtetele, et lahendada konkreetseid probleeme või täita spetsiifilisi vajadusi. Siin on mõned näited meie tehtud eritöödest:

* Klaasfassaadi hermetiseerimine 20m kõrgusel
Teostasime aknavuukide ja liitekohtade hermetiseerimist korvtõstukilt ja alpinismi meetodil

* Tänavalaternate modifitseerimine LED lahendusele
Teostasime kuluanalüüsi (cost saving) ning vahetasime välja vanad tänavalambid, asendades uut tüüpi ökonoomsete LED lampidega (tasuvus 10  kuud).

* Trepikoja valgustite uuendamine LED lampide vastu
Teostasime kuluanalüüsi (cost saving) ning vahetasime välja vanad valgustid, asendades uut tüüpi ökonoomsete LED lampidega (tasuvus 6 kuud).

* KÜ prügimaja ehitus
Teostasime kiviparketi ning  piirdeaia paigaldust KÜ prügiala loomiseks.
Prügimaja disaini, valmistamise ja paigalduse, sai klient kõik ühest kohast (võtmed kätte lahendus). 

* Betoonist lillepottid
Koos kliendiga, valisime välja sobivad betoonist lillepotid (400 kg/tk) ning teostasime tehase tellimust , paigaldust ja mullaga täitmist ning istikute istutamist.

* TV antennide ja SAT pannide demontaaz katustelt
Vanade TV antennide ja SAT pannide demontaazi katuselt, mis sisaldab alpinisti töid, tekkinud jäätmete äravedu ja utiliseerimist ning eemaldatud detailide avavuste hermetiseerimist katuselt.