HALDUSKODA OÜ
teie teenistuses, alates 2019
Hooldusteenus korteriühistutele ja firmadele hõlmab mitmesuguseid teenuseid ja kohustusi, mis on suunatud kinnisvara ja rajatiste hooldamisele, säilitamisele ning nende korrasoleku tagamisele. 
Meie teenuse eesmärk on luua ohutu ja proaktiivne keskkond nii elanikele kui ka töötajatele.

Siin on mõned peamised lepingulised teenused, mida meie hooldusteenus sisaldab:

* Sisekoristusleping:
Graafikujärgne koristus, mis hõlmab üldist KÜ / kontorite puhastust, prügi äravedu, põrandate- ja sanitaarruumide puhastust, koos desinfitseerimisega.  Ühiskasutatavate alade puhastamine ja hooldamine, sealhulgas treppide, koridoride ja ühiskasutatavate saalide koristus.

* Välikoristusleping:
Kojamehe teenus, mis territooriumi puhastust ja jäätmete kokkukorjamist.
Talvisel perioodil teostatakse lume ja jää eemaldamist teedelt, parkimisaladelt ja kõnniteedelt.
Sügisel lehtede riisumine, kogumine, äravedu ja utiliseerimine.

* Haljastusleping:
Muru niitmine, rohimine, puude ja põõsaste hooldus, lillepeenarde hooldus ning haljastuse üldine haldamine.

* Rohimisleping:
Peenarde, puude ja haljastusala rohimine käsitsi.

* Prügileping:
Prügikonteinerite tühjendamine, jäätmete sorteerimine ja üldine prügihaldus.

* Turvateenusleping:
Tuleohutusalane KÜ auditeerimine.

* Hooldusteenusleping:
Kinnisvara hoolduskava koostamine, järgimine ja perioodiline kontroll.

* Keskkonnateenus:
Jätkusuutlike ja keskkonnahoidlike tavade rakendamine, sealhulgas energiatõhususe meetmete lahendused ja jäätmete ringlussevõtu edendamine.

Hooldusteenus aitab säilitada Teie kinnisvara väärtust, tagada ohutuse ja mugavuse ning luuues meeldiva elu- või töökeskkonna. Teenuse ulatus varieerub vastavalt klientide vajadustele ja lepingute tingimustele.